نطق اغنية Super Junior KRY - Sky ( To the beautiful you OST )


" Super Junior KRY " To the beautiful you OST   

Sky 

[كيوهيون] غي غوليو بايو دولّيجي انّايو جاغين سوكساغيم 
غيدي دولّينين اوديدين غو غوسي هامكي ايسيل غي-يو 

[ريوك] مولّي ايتادو غيديل بورينين بارامي ايتجو
اوريمان انين سولّيمي باران هانيل كوتي داسو 

[يسونغ] ني غيوتي ايسو جويو ني سونيل جابايو 
جاغين سوكساغيمي مالهيجون بارامي جونهانين مال دوروميو 

[كيوهيون] هانيلّو نارا اوروميون دوي-يو 
مودو ايجيل سو ايتجو غو سونغان مانين 
مودين غيدا غاتين هانيل سيكبون إيراسو 

[ريوك] نونمول دو هيتو جويو بارامي دا غاجو غاجويو
غو سونغان مانين غوديوا نان كوك هامكيهال سو ايسو 

[ييسونغ] مولّي ايسودو غيديل بوري-نين بارامي ايتجو
اوريمان انين سولّيمي باران هانيل كيتي داهاسو 

[ريوك] دوريو-وو سومجي مايو ني سونيل جابايو 
جاغين سوكساغيمي مالهيجون بارامي جونهانين مال دوروميو


[يسونغ] هانيلّو نارا اورميون دويو 
مودو ايجيل سو ايتجو ~ غو سونغان مانين
مودين غيدا غاتين هانيل سيكبون إيراسو 

[كيوهيون] نونمول دو هيتو جويو بارامي دا غاجو غاجويو
غو سونغان مانين غوديوا نان كوك هامكيهال سو ايسو

[ييسونغ] نا اوتين غايو بيونهي بو إينايو 
اونجيرادو دو نوبي نارايو غورم تشوروم

[ريوك] مودين غيدا غاتين هانيل سيكبون إيراسو
نونمول دو هيتو جويو 

[كيوهيون] بارامي دا غاجيو غاجويو
غو سونغان مانين غوديوا نان كوك هامكيهال سو ايسو ~ تحرير النطق: Mesh15ELF

الرجاء عدم النقل إلا بذكر الاسم و المصدر 

تعليقات

المشاركات الشائعة